Haurrak dauden, osatzen diren, elkarreraginean aritzen diren eta jakintza desberdinak eskuratzen dituzten espazioak desberdinak dira haurrentzat. Oso garrantzitsua da hezkidetzako aisialdirako eta ikaskuntzarako espazioak sortuko dituzten eta mutikoek eta bigarren mailako espazioek okupatutako espazio zentralak eta neskatoek okupatutako ertzak hautsiko dituzten estrategiak diseinatzea eta garatzea, dibertsitateak, lankidetzak, irudimenak eta jolas eta jolas-jarduera hezigarri mota desberdinek aukeratu eta pisu berberak izango dituzten espazioak proposatuz.

Lantzen ditugun hezkidetza-zutabeak:

  1. Zutabe: kooperazioan eta parekidetasunean oinarritzen diren guneak.
  2. Zutabe: zaintzak erdigunean kokatzen dituzten esparruak eta gatazken ebazpen positiborako onuragarriak diren jolas, joku eta dinamikak.