Portugaleteko Aisialdi Sarean (Portugaleteko Aisialdi Taldeen Sarea), indarkeria matxistaren prebentzioan 2015az geroztik izandako lan-esperientzia kontuan hartuta (aurrez landutakoa kontsulta dezakezue Beste urte batzuk atalean), Hezkuntza-zentroei eta aisialdi-taldeei zuzendutako hezkidetza komunitarioko proiektu hau aurkeztu dugu, zeazki 6 eta 12 urte bitarteko haurrei (Lehen Hezkuntza), irakasleei eta monitoreei zuzenduta dagoen proiektua, baina sarea handitzen doan proiektua daukazue, komunitatean parte hartzen duten hezkuntza eragile ezberdinak batzeko asmoz.

Proiektu hau garatzen da Portugaleteko Udaletxearekin batera urtero mantentzen dugun hitzarmenpean, Gazteria Sailarekian, hain zuzen ere, Udaletxeko Berdintasuneko Batzorde Mistoarekin koordinatuta eta Bizkaiko Foru aldundiko dirulaguntzarekin.

Aurkezpen honetan honako hauek aurki ditzakezue (sakatu nabigatzeko esteka aurkezpenean:

– Justifikazioa
– Helburuak
– Esku hartzeko gakoak
– Hezkidetzako zutabeak (hezkidetzako II. Plana – Hezkuntza, Euskal Autonomia Erkidegoa)

Justifikazioa, hainbat datu

Hezkuntza funtsezko elementua da egungo sistemaren egitura sozial, politiko, ekonomiko eta kulturalen oinarri diren aurreiritzi eta estereotipo sexistak gainditzeko. Hezkuntza-eremuak funtsezko eragile sozializatzaileak dira, eta, horregatik, guztiak dira ezinbestekoak hainbat eremutan elkarreragiten duten adingabeen arteko botere-harremanak eraldatzen laguntzeko.

Sozializazio bereizia sistema heteropatriarkalaren tresna bat da haurrak feminitatean eta maskulinitate hegemonikoan hezteko. Sozializazio bereizi hori blaitu egiten da eta haurren bizitza inguratzen duten espazio ugari ematen dira: familia, eskola, berdinak, erlijioa eta komunikabideak.

Gainera, ikerketek ohartarazten dute balio sexistak oraindik ere badirela gazteenen artean, eta sarritan ez direla oharkabean pasatzen. Gazteen artean, datuak beldurgarriak dira; 2017an, Euskal Autonomia Erkidegoan, 2.905 emakumek jaso zituzten bikotekidearen edo bikotekide ohiaren erasoak, 804 familiako beste gizonezkoren baten biktima izan ziren, eta 311 emakumek jasan zuten sexu-indarkeria familiatik kanpo. Adinari buruz ari bagara, indarkeria-mota hori adin guztietako emakumeei eragiten zaiela ikusiko dugu. 2017an pairatu duten emakumeen% 36,78k 30 urte edo gutxiago zituen, eta ia% 10 18 urtetik beherakoak ziren. 2017an, 14 eta 17 urte bitarteko biktima nerabeei eraso egin zien bikotekideak edo bikotekide ohiak, eta indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakumeen% 21,43k 30 urte edo gutxiago zituen.

Emakumeek* bizi dituzten indarkeria matxista motak askotarikoak dira. Eusko Jaurlaritzaren Berdindu zerbitzuak 2014an adierazi zuenez, EAEko 10 ikasletik seik baino gehiagok ikusi dituzte irainak edo isekak, homofogoak edo lesbofogoak.

Garrantzitsua da haurrekin eta nerabeekin indarkeria matxistari buruz hitz egitea; izan ere, neska nerabeen% 25,1ek diote mugikorraren bidez gehiegizko kontrola jasan dutela, 10 emakumetik seik irain matxistak jasan dituztela mugikorraren bidez, eta% 10ek diote mezu horien beldur izan direla.

Nerabezaroan gertatzen diren indarkeria matxistaren hainbat modu ditugu: sextinga, sextorsioa, groominga, revenge porn. Beraz, beharrezkoa eta oso garrantzitsua da adin goiztiarretan eta prebentzioan, detekzioan eta esku-hartzean arreta jartzea.

Portugaleteko Aisialdi Sarean ulertzen dugu, sexismoari aurre egiteko, Eeragile komunitario guztiek parte hartze aktiboa izan behar dutela eta guztien artean, sare indartsua izaten, eman behar diete erantzuna indarkeria matxista ugariei. Horregatik, proiektu honetan aurkeztu den hezkidetza-proposamenak haurtzarotik haurrekin elkarreragiten duten hezkuntza-eragileen eguneroko bizitzan lan integrala eta integratua eskatzen du.

Programaren helburua

Helburu nagusia da hezkidetza-komunitate osoak hezkidetza-ikaskuntza eta -praktika garatzea, pedagogia feministatik abitatuta, adingabeen inguruko hezkuntza-eremu guztietan errespetua, aniztasuna eta feminismoa busti daitezen. Portugaleten baterako hezkuntza- eta komunitate-prozesu bat sortuko duen proiektu bat egiteko aukera dugu, gure hiriko haur eta lehen hezkuntzako zentroetan eta aisialdiko eta eskauteko taldeetan eta gainerako hezkuntza-eragileetan hezkidetza landuz eta esku hartuz. Horretarako, garrantzitsua da hezkuntza-eragile guztiek modu koordinatuan lan egitea, hezkidetza-prozesu oso bat garatuz, prozesu biderkatzaile bat barne hartuko duena, bai adingabeen kasuan, bai hezkuntza-komunitate osoan.

Aurreko urteetan egindako ebaluazioak eta hezkidetzako lan komunitarioaren inguruan egindako proposamenak jasotzen ditugu, hezkidetza-plan integral bat garatu ahal izateko, non hezkuntza-komunitate osoa egongo baita, eremu formalean, eta ez baita elkarrekin jarduten eta parte hartzen.

Hauek dira helburu orokorrak:

  1. Hezkidetza-proiektu komunitario integrala garatzea Portugaleten
  2. Hezkuntza-eragileen hezkidetzaren arloko hezkuntza-kalitatea hobetzea
  3. Hezkuntza-komunitate formalaren eta ez-formalaren arteko harremanak eta hausnarketa areagotzea

Helburu espezifikoak:

-Hezkidetzari buruzko topaketa- eta hausnarketa-espazioak sortzea Portugaleteko udalerrian, hezkuntza-komunitateko eragile aktiboen artean.

-Adin-tarte eta hezkuntza-eragile desberdinetara egokitutako prestakuntza eta material pedagogikoak egitea.

-Ikastetxeko familiei hezkidetza-orientazioa ematea.

-Proiektuan esku hartzen duten hezkuntza-espazioetan egindako hezkidetza-lana ikusaraziko duten hezkidetza-jarduerak eta -ekintzak egitea.

-Irakasleei, haurrei eta familiei prestakuntza espezifikoak ematea.

Gakoak

Proiektua hezkidetza-komunitateari eusten dioten funtsezko lau kontzeptutan oinarrituta dago: tokikoa, hezkidetza, hezkuntza eta sarea.

– Tokikoa: eragile batzuek eta besteek lantzen dituzten proiektua eta edukiak tokian tokiko azterketa, hausnarketa eta proposamenetan oinarritzen dira; horrela, proiektuan parte hartzen duten eragileen errealitate hurbilenari erantzuten zaio, hezkidetzaren ikuspegi globala eta guztiok parte hartzen dugun sistema globalenaren analisia alde batera utzi gabe.

– Hezkidetza: proiektuaren helburua hezkuntza-komunitate bat sortzea da eremu formalean eta ez-formalean, hausnarketa eta hezkidetza-praktikak bere hurbileneko espazioetan praktikan jar ditzan, egituretan aldaketak sortuz, gizonen eta emakumeen arteko eskubide-berdintasuna oinarri ez duten edukietan, eta, horrela, neskatoek eta mutikoek espazio eta eremu horietan dituzten jokabide eta egitura sexista ugariekin apurtuz. Pertsona helduak

– Hezkuntza: Portugaleteko haurrak eta proiektuan parte hartzen duten eragileak udalerriko adingabeen hezkuntzan modu formalean edo ez-formalean parte hartzen duten hezkuntza-eragileak dira.

– Sarea: proiektuak, azterketan, interesetan eta hausnarketetan oinarrituta, proiektuan parte hartzen duten hezkuntza-eragileak eta adingabeak konektatzen ditu, sareko lana eginez eta hezkidetzaren arloan elkarrekiko harremanak sustatuz; parte hartzen duten eragileen arteko komunikazioa areagotuz eta balioa emanez.

Hezkidetzako zutabeak II. Hezkidetza Plana (Hezkuntza – Eusko Jaurlaritza)

Hezkidetza komunitarian II Hezkidetza planean lantzeko proposatzen diren 8 zutabeak, modu transbersalean lantzen dira, naiz eta gai garrantzitsuenak lau izan: irudiak, hizkuntza, erlazioak eta espazioaren kudeaketa. Proposatzen diren 8 zutabe horiek, lau gai multxoetan lantzen dira.

 1. Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean

2. Hizkuntza eta irudien ez-sexista

 3. Emakumeen jakintza eta haien ekarpen sozial eta historikoa integratzea

4., Gatazkak modu baketsuan eraldatzea, hezkidetzako bizikidetza-proiektuekin

 5. Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa

6. Ikastetxeko espazioak eta eskolaz kanpoko jarduera osagarriak

 7. Hezkuntza afektiboa eta sexuala berdintasunean

8. Emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea eta horren aurrean jardutea.